ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង KEY-242-005994

3.000 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង KEY-242-005994

Similar properties