លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu
លក់ ដីទ្បូ Ponhea Lueu

លក់ ដីទ្បូ
Ponhea Lueu

លេខកូដយោង

3305 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីសម្រាប់លក់

ដីសម្រាប់លក់នៅខេត្តកណ្តាល ដែលមានទំហំ 3305 ម២ ដែលស្ថិតនៅទីតាំងតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ប្រមាណ៣០០ម៉េត្រ ដែលលក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$45/ម២ តែប៉ុណ្ណោះ​

សង្ខេប

  • លេខយោង 1513568
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3305 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ