លក់ ដីទ្បូ
Angk Snuol Tuol Prech

លេខកូដយោង

15970.88 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Angk Snuol Tuol Prech

សង្ខេប

  • លេខយោង 1513631
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 15970.88 m²

Similar properties