ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey
ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey

ជួល ផ្ទះល្វែង
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

95 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ផ្ទះល្វែង Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1640158
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 95 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

Similar properties