លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

20 បន្ទប់

342 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1640224
  • បន្ទប់ 20 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 342 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

Similar properties