លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

20 បន្ទប់

342 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1640224
  • បន្ទប់ 20 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 342 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

Similar properties