ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon
ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon

ជួល ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង

100 m²

500 $

ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1756917
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²