លក់ ផ្ទះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

710 m²

$ 880 / m²

លក់ ផ្ទះ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1775754
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 710 m²