លក់ វីឡា Sen Sok

លក់ វីឡា
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

234.87 m²

$ 250,000

លក់ វីឡា Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1789414
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 234.87 m²