លក់ ដីទ្បូ Meanchey

លក់ ដីទ្បូ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

465 m²

480.000 $

លក់ ដីទ្បូ Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1789529
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 465 m²