លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

$ 90,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Boeung Tumpun

សង្ខេប

  • លេខយោង 1789899
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់