លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

60 ha

800 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1801386
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 ha