លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Tuek L'ak 3

លេខកូដយោង

20 បន្ទប់

336 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Tuek L'ak 3

សង្ខេប

  • លេខយោង 1802317
  • បន្ទប់ 20 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 336 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

Similar properties