លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Chamkarmon Toul Tum Poung 2

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

200 m²

$ 600,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Chamkarmon Toul Tum Poung 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830129
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី២