លក់ ដីទ្បូ
Chroy Changvar

លេខកូដយោង

7 ha

$ 1,200

លក់ ដីទ្បូ Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830132
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 7 ha