ជួល ផ្ទះល្វែង
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង

6.500 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830809