លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chamkarmon

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

220 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1830813
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 220 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ