ជួល វីឡា Chamkarmon

ជួល វីឡា
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

8 បន្ទប់

450 m²

4.500 $

ជួល វីឡា Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1831206
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 450 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២