លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

1200 m²

5.000 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1831449
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទី១