ជួល វីឡា Toul Kork

ជួល វីឡា
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

500 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល វីឡា Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 1836576
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 500 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត
  • ជាន់ ជាន់ទីី២