ជួល វីឡា Chamkarmon

ជួល វីឡា
Chamkarmon BKK 1

លេខកូដយោង

720 m²

6.500 $

ជួល វីឡា Chamkarmon BKK 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1867389
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 720 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទី១