លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

100 m²

130.000 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1867639
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ទីី២