លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

16 បន្ទប់

300 m²

2.300 $

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2147321
  • បន្ទប់ 16 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៤

Similar properties