ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok

ជួល ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

100 m²

1.300 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2147338
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២