ជួល វីឡា Sen Sok

ជួល វីឡា
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

8 បន្ទប់

360 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល វីឡា Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2147345
  • បន្ទប់ 8 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 360 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី៣