ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok

ជួល ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

64 m²

$ 300

ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 2148188
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 64 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២