ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok
ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok

ជួល ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

64 m²

300 $ / ខែ

ជួល ផ្ទះល្វែង Sen Sok Tuek Thla

សង្ខេប

  • លេខយោង 2148188
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 64 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២

Similar properties