លក់ ផ្ទះល្វែង
Meanchey Stueng Mean chey

លេខកូដយោង

$ 135,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Meanchey Stueng Mean chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2150447