លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

1013 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2168778
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1013 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ