លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

2480 m²

$ 13,000,000

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2168781
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2480 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ