លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង

1200 m²

4.200.000 $

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2176840
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²