លក់ ដីទ្បូ Toul Kork

លក់ ដីទ្បូ
Toul Kork Boeng Kak 2

លេខកូដយោង Land

675 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីទ្បូ Toul Kork Boeng Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង Land
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 675 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម