លក់ វីឡា
Toul Kork Boeung Kak 1

លេខកូដយោង

600 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ វីឡា Toul Kork Boeung Kak 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 2177310
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 600 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម