ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Phsar Thmei I

លេខកូដយោង

108 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ជួល ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Phsar Thmei I

សង្ខេប

  • លេខយោង 2200791
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 108 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អបំផុត