លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះល្វែង
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង

236.5 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះល្វែង Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 2220818
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 236.5 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 236.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី២ ជាន់ / 2