លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង

200 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Flat For Sale Near Atwood ( $160k )

Flat house good condition for invest
Price: 160000$
Room:13
Floor: 3
Land Size: 11mx19m
Income: 550$

សង្ខេប

  • លេខយោង 2220822
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 200 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

Similar properties