លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar
លក់ ខុនដូ Chroy Changvar

លក់ ខុនដូ
Chroy Changvar Chroy Changvar

លេខកូដយោង

12 បន្ទប់

126 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ខុនដូ Chroy Changvar Chroy Changvar

សង្ខេប

  • លេខយោង 2235003
  • បន្ទប់ 12 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 126 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 126 m²

Similar properties