លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Por Sen Chey

លេខកូដយោង

1 បន្ទប់

28 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Por Sen Chey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2329921
  • បន្ទប់ 1 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 28 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 28 m²