ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok
ជួល អគារ Sen Sok

ជួល អគារ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

23 បន្ទប់

10.000 $ / ខែ

ជួល អគារ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2438988
  • បន្ទប់ 23 បន្ទប់

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត
  • ជណ្តើរយោង

Similar properties