លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara
លក់ ខុនដូ 7 Makara

លក់ ខុនដូ
7 Makara Boeung Prolit

លេខកូដយោង

53.5 m²

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ខុនដូ 7 Makara Boeung Prolit

សង្ខេប

  • លេខយោង 2489713
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 53.5 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ជាន់ ជាន់ទីី១១

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • អាងហែលទឹក