លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal
លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal

លក់ ផ្ទះ
Khsach Kandal Puk Ruessei

លេខកូដយោង

10 បន្ទប់

200 m²

$ 150,000

លក់ ផ្ទះ Khsach Kandal Puk Ruessei

សង្ខេប

  • លេខយោង 2499173
  • បន្ទប់ 10 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 200 m²

Similar properties