លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

20163 m²

$ 1,000

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 2606318
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 20163 m²