លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Khsach Kandal

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Khsach Kandal Puk Ruessei

លេខកូដយោង

6708 m²

200 $ / m²

ដីសំរាប់លក់

សង្កាត់ : ពុកឫស្សី
ខណ្ឌ: ខ្សាច់កណ្ដាល
ខេត្ត/ក្រុង : កណ្ដាល
ទំហំដី: 52ម x 129ម = 6708 មែត្រការ៉េ
ប្លង់ : រឹង
ប្រភេទឡូ : កណ្ដាល
តំម្លៃ : 200ដុល្លារ/ម៉ែត្រការ៉េ
លេខអចនទ្រព្យ :SCD0302

សង្ខេប

  • លេខយោង 2658863
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6708 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 6708 m²