ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork
ជួល ការិយាល័យ Toul Kork

ជួល ការិយាល័យ
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង

74 m²

$ 11 / m²

ជួល ការិយាល័យ Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2687375
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 74 m²

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ជណ្តើរយោង
  • សន្តិសុខវីដេអូ

នៅជិត

  • ផ្សារទំនើប
  • សាកលវិទ្យាល័យ