ជួល វីឡា
Sen Sok Kouk Khleang

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

90 m²

$ 1,500

ជួល វីឡា Sen Sok Kouk Khleang

សង្ខេប

  • លេខយោង 2687514
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 90 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 90 m²