ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem

ជួល ដីពាណិជ្ជកម្ម
Lvea Aem Akreiy Ksatr

លេខកូដយោង

3 បន្ទប់

9008 m²

3.000 $

ដីសំរាប់ជួល

ស្រុក : ល្វាឯម
ខេត្ត: កណ្ដាល
ទំហំដី: 9008 មែត្រការ៉េ
ប្រភេទឡូ : កណ្ដាល
តំម្លៃ : 3000ដុល្លារ/ខែ
លេខអចនទ្រព្យ :SCD0356

សង្ខេប

  • លេខយោង 2694811
  • បន្ទប់ 3 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 9008 m²

Similar properties