លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Lvea Aem

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Lvea Aem Akreiy Ksatr

លេខកូដយោង

9008 m²

250 $ / m²

ដីសំរាប់លក់

ស្រុក : ល្វាឯម
ខេត្ត: កណ្ដាល
ទំហំដី: 9008 មែត្រការ៉េ
ប្លង់ : រឹង
ប្រភេទឡូ : កណ្ដាល
តំម្លៃ : 250ដុល្លារ/មែត្រការ៉េ
លេខអចនទ្រព្យ :SCD0356

សង្ខេប

  • លេខយោង 2694815
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 9008 m²