លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Toul Kork

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Toul Kork Boeung Kak 2

លេខកូដយោង

633 m²

$ 2,500 / m²

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Toul Kork Boeung Kak 2

សង្ខេប

  • លេខយោង 2694999
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 633 m²