លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey
លក់ វីឡាភ្លោះ Meanchey

លក់ វីឡាភ្លោះ
Meanchey Boeung Tumpun

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

222 m²

400.000 $

វីឡាភ្លោះសំរាប់លក់

សង្កាត់ : បឹងទំពន់
ខណ្ឌ: មានជ័យ
ខេត្ត/ក្រុង : ភ្នំពេញ
ទំហំដី: 7.5ម x 29.6ម = 222 មែត្រការ៉េ
ប្លង់ : រឹង
ប្រភេទឡូ : កណ្ដាល
ទំហំអាគារ: 7.5ម x 29.6ម = 222 មែត្រការ៉េ
បន្ទប់: 5
ជាន់ : 3.5
តំម្លៃ : 400,000 ដុល្លារ
លេខអចនទ្រព្យ :SCD0375

សង្ខេប

  • លេខយោង 2754117
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 222 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 222 m²