លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Dangkao Prey Sa

លេខកូដយោង

220 m²

300 $ / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao Prey Sa

សង្ខេប

  • លេខយោង 2895593
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 220 m²

Similar properties