លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok
លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok

លក់ ផ្ទះល្វែង
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

5 បន្ទប់

$ 245,000

លក់ ផ្ទះល្វែង Sen Sok Phnom Penh Thmey

- ប្រភេទអចលនទ្រព្យ: ផ្ទះល្វែង
- សង្កាត់: ភ្នំពេញថ្មី។
- ខណ្ឌ៖ សែនសុខ។
- ក្រុង / ខេត្ត៖ ភ្នំពេញ។
- ផ្ទៃដី៖ ៥​ x ២២
- ប្រភេទកម្មសិទ្ធិ៖ ប្លង់រឹង។
- ផ្ទៃអគារ៖ ៥ x ២០
- ជាន់ ៖ ២
- បន្ទប់គេង៖ ៥
- បន្ទប់ទឹក: ៦
- តម្លៃ ២៤៥,000 ដុល្លារ (ចរចា)
- ប្រភេទទិន្នន័យ៖ សំរាប់លក់។

សង្ខេប

  • លេខយោង 2902628
  • បន្ទប់ 5 បន្ទប់