លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Dangkao

លេខកូដយោង

1794 m²

1.000 $ / m²

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

សង្ខេប

  • លេខយោង 3023658
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1794 m²

Similar properties